LES 2


terug


De Vocaaltekens

Het al eerder genoemde Tiberiensische vocaalsysteeem, is bedoeld om de gehele voordracht van de bijbeltekst weer te geven.

De aanduidingen van de klinkers, vocaaltekens, staan gewoonlijk onder de medeklinker waarna ze worden uitgesproken. Voor de vocalen worden de volgende tekens gebruikt (voor de duidelijkheid in het onderstaand overzicht toegevoegd aan de medeklinker בּ).

Overzicht

Teken
NaamUitspraakOpmerking
בָּ
kametsals ned. "a" in 'gaan'; zie echter beneden opm. 1.in principe lang
בַּ
patachals ned. "a" in 'kan'.in principe kort
בֵּ
tsereals ned. "e" in 'heet'.vaak lang
בֶּ
segolals ned. "e" in 'pret'.zowel lang als kort
בִּ
chirekals ned. "i" in 'pit', of "ie" in 'piet'.zowel lang als kort
בֹּ
cholemals ned. "o" in 'boot'.meest lang
בָּ
kamets chatoefals ned. "o" in 'bok'; zie beneden opm. 1.altijd kort
בֻּ
kibbutsals ned. "oe" in 'boek'.lang en kort
בְּ
sjwa mobileals ned. "e" in 'bedacht'; zie echter beneden, opm. 2.altijd zeer kort
בֳּ
chatef kametsals ned. "o" in 'modderen'; zie echter beneden.altijd zeer kort
בֲּ
chatef patachals ned. "a" de tweede "a" in 'handvat'.altijd zeer kort
בֱּ
chatef segolals ned. "e" in 'het'.altijd zeer kort
בְּ
sjwa quiescensgeeft vocaalloosheid aan; zie beneden opm. 2.

In die gevallen waar reeds een oorspronkelijk consonant-teken stond bleef dit natuurlijk onveranderd. Wel werd aan de voorafgaande medeklinker het klinkerteken toegevoegd. In vrijwel alle gevallen heeft men hier te doen met lange vocalen. De volgende gevallen doen zich voor (weer toegevoegd aan de medeklinker בּ).

Overzicht

Tekencombinatie
UitspraakOpmerking
בָּא
"bā" als in ned. 'baat'.
בָּה
"bā" als in ned. 'baat'.alleen aan het einde van een woord
בֵּי
"bē" als in ned. 'beet'.
בֵּא
"bē" als in ned. 'beet'.
בֵּה
"bē" als in ned. 'beet'.alleen aan het einde van een woord
בֶּי
"bę̄" als in frans 'bête'.
בֶּא
"bę̄" als in frans 'bête'.
בֶּה
"bę̄" als in frans 'bête'.alleen aan het einde van een woord
בִּי
"bī" als in ned 'bier'.
בִּא
"bī" als in ned 'bier'.
בּוֹ
"bō" als in ned 'boom'.
בֹּא
"bō" als in ned 'boom'.
בּוּ
"bū" als in ned 'boer'.

Opmerkingen

1 Kamets.

De kamets (בָּ) en de chatef kamets (בָּ) zijn in vorm aan elkaar gelijk, en oorspronkelijk waarschijnlijk ook in uitspraak verwant, namelijk een korte ɔ en een lange ɔ̄, als in 'por' naast 'voor'. Later is de lange ɔ̄ een ā geworden, waardoor het keuzeprobleem is ontstaan. De regel is dat:
1 een kamets in een gesloten lettergreep zonder klemtoon en
2 een kamets in een lettergreep voor een lettergreep met daar in een kamets die als korte ɔ wordt uitgesproken ook kort wordt uitgesproken.

2 Sjwa.

Ook de sjwa (בְּ) heeft nu een dubbele functie. In oosprong, nemen we aan, gaf dit teken aan dat de er boven staande medeklinker geen echte vocaal bij zich droeg. Naderhand is er een onderscheid ontstaan tussen 'helemaal geen vocaal', de zogeheten sjwa quiescens, en een zeer vluchtige vocaal, zonder speciale kleur, de zogeheten sjwa mobile. Zie verder onder 'Lettergrepen' in Les 3.