LES 8


terug


Werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

Een andere groep van onregelmatige werkwoorden is die waar de derde medeklinker afwezig is. In allerlei vormen levert dit langere klinkers op dan mogelijk verwacht. Wanneer er geen sprake is van enig achtervoegsel wordt meestal de ה gebruikt om deze lange vocaal aan te geven. We geven de voltooide tijd van het werkwoord גלה, dat ontdekken betekent:


persoon
patroon
lettergrepen
גלה
3 mannelijk enk.
-ā-ā
gālā
גָּלָה
3 vrouwelijk enk.
-ā-ətā
gā/lə/
גָּלְתָה
2 mannelijk enk.
-ā-ītā
gā//tā
גָּלִיתָ
2 vrouwelijk enk.
-ā-īt
gā/līt
גָּלִית
1 enk. (m. + v.)
-ā-tī
gā//tī
גָּלִיתִי
3 mv. (m. + v.)
-ā-ū
gā/
גָּלוּ
2 mannelijk mv.
-ə-ītem
gə/lī/tęm
גְּלִיתֶם
2 vrouwelijk mv.
-ə-īten
gə/lī/tęn
גְּלִיתֶן
1 mv. (m. + v.)
-ā-īnū
gā//nū
גָּלִינוּ

Let, zoals eerder, weer op de klemtoon, de beklemtoonde lettergrepen zijn in de transcriptie in vet aangegeven.