ENKELE NUTTIGE WERKEN

De grammatica van Gesenius in de bewerking van kort na 1900 is, ondanks het feit dat zij nu een eeuw oud is, nog steeds een van de betere werken op dit terrein. De Engelse bewerking is te beschouwen als de laatste verbeterde versie. Hoewel voor de beginner vrij ingewikkeld, is dit een werk dat later veel aandacht verdient.

Gesenius' Hebräische Grammatik, ed. 1909

Gesenius' Hebrew Grammar, transl. Cowley, 1910
ander exemplaar, derde exemplaar

Hetzelfde, mutatis mutandis, geldt voor het onderstaande woordenboek.

Hebrew Dictionary, Brown, Driver, Briggs, 1906

Ouder, maar wegens de opzet is praktisch het woordenboek van B. Davidson: The analytical Hebrew and Chaldee lexicon, consisting of an alphabetical arrangement of every word and inflection contained in the Old Testament Scriptures, precisely as they occur in the sacred text, with a grammatical analysis of each word, and lexicographical illustration of the meanings; a complete series of Hebrew and Chaldee pardigms, with grammatical remarks and explanations.

Een goede inleiding in de Hebreeuwse grammatica is A.B. Davidson's An Introductory Hebrew Grammar, ook niet nieuw maar nog steeds bruikbaar.

Het Hebreeuws - Nederlandse woordenboek (M.Lemans & S. I. Mulder, Hebreeuwsch-Nederduitsch Handwoordenboek, Amsterdam 1831) is natuurlijk ernstig verouderd (logisch, gezien het jaar van verschijnen), maar voor de beginner nog best bruikbaar als startpunt.

eerste gedeelte, א-כ, tweede gedeelte, ל-ת

Voor de praktijk van het leren van woorden is het praktisch om woordenlijsten te gebruiken, die naar frequentie zijn ingedeeld:

Wordlists,

of naar grammaticale vorm en onderwerp:

Strack 5e ed. (mijn scan), Strack 7e ed. (Google scan).

Als praktisch hulpmiddel:

Grammaticale terminologie naar de grammatica van Muraoka

terug