syntaxis
1 inleiding*
2 verbale zin*
3 verbale zin niet ingeleid door verbum*
4 imperfectum, perfectum, imperatief, infinitief
5 nominale zin*
6 het verbum היה *
7 verbindingsw. 1 אשר / כי etc.
8 verbindingsw. 2 ו / asyndetische verbind.
9 vaste verbindingen met het werkwoord
10 nominale zinselementen
11 pronominale elementen
12 vorm samengestelde nominale elementen*
13 gebruik samengestelde nominale elementen*
14 samengestelde verbale elementen

enkele lexicale overzichten
15 eenvoudige voorzetsels
16 samengestelde voorzetsels
17 structuurwoorden

overzicht transcriptiesysteem

bibliografie
exit
Bovenstaande indeling wordt nog gewijzigd.