Syntaxis van het Bijbels Hebreeuws voor Beginners

De taal die wij behandelen is die van het Bijbels Hebreeuwse proza. Deze taal wijkt af van die gebruikt in poëtische en profetische teksten. Laatstgenoemde vorm van Bijbels Hebreeuws verdient een aparte behandeling.

Bij het opzetten van dit overzicht is gebruik gemaakt van verschillende bestaande grammaticale en specifiek syntactische studies. Zie voor een inleidend overzicht over deze literatuur de bibliografie.

Het overzicht geeft voortdurend doorklikmogelijkheden naar andere delen van de tekst, zodat het probleem dat je in veel gevallen voorkennis nodig hebt om iets goed te kunnen begrijpen, terwijl dit de andere kant op feitelijk ook het geval is, enigermate ondervangen wordt.

Wanneer in de geciteerde teksten de godsnaam voorkomt is deze weergegeven als יְיָ, in de getranscribeerde weergave als 'yy'. De godsnaam is steeds vertaald met 'de Eeuwige'.

De pagina's van dit overzicht van de syntaxis zijn getest met verschillende browsers (echter vooral onder Linux (Ubuntu, Linux Mint en andere Debian versies) bij verschillende resoluties). Ze komen het best tot hun recht in Firefox (o.a. getest met versie 57) en daaraan verwante browsers (b.v. Waterfox, Cyberfox). De resultaten met sommige andere browsers zijn minder succesvol, al lijken de nieuwste versies van Internet Explorer onder Windows ook goed te werken. Opvallend is dat onder Linux Opera 11.6 het Hebreeuws met het elders genoemde SBL-font niet goed geproportioneerd weergeeeft, terwijl Chromium en daaraan verwante browsers (Vivaldi, Slimjet, nieuwste versies van Opera) onder linux wel weer goede resultaten laat zien. Klik hier voor een opmerking over het noodzakelijk te installeren font en een overzicht van het gebruikte transcriptiesysteem. Bij het gebruik van de volgende pagina's kan men kiezen voor een precies transcriptiesysteem, dat ook als default is ingesteld, of een vereenvoudigd systeem. Men kan altijd naar deze pagina terugkeren om de keuze opnieuw te maken.

Let erop dat wanneer in een hoofdstuk een aanklikbare verwijzing naar een ander hoofdstuk staat, er, naar gelang van de situatie, twee verschillende resultaten ingebouwd kunnen zijn. De eerste mogelijkheid, die de gelegenheid biedt even naar een tekst in een ander hoofdstuk te kijken, geeft op het rechterscherm de betreffende tekst weer, terwijl links de navigatiekolom gelijk blijft. Een dergelijke link heeft een lichtere kleur dan het gebruikelijke donkerblauw van de gewone link. Door in het menu aan de linkerzijde het gewenste deel van het hoofdstuk aan te klikken komt men weer terug in het eerder bestudeerde hoofdstuk. De tweede mogelijkheid is dat men volledig verwezen wordt naar een ander hoofdstuk waarbij dus ook de navigatiekolom aangepast wordt. Terugkeer naar het eerder bestudeerde hoofdstuk dient nu zelf met overleg gekozen te worden.