CURSUSSEN BIJBELS HEBREEUWSAlgemeen

Hebreeuws Font; Internetadressen

Enkele nuttige boeken

Grammaticale termen uitgelegd

Cursus

Overzicht lessen (wordt regelmatig gewijzigd)

Syntaxis van het Bijbels Hebreeuws

Cursusmateriaal bij de studie van Roet

Vertalingen van het boek Roet

Transcriptie van de Hebreeuwse tekst van Roet: normaal lettertype, groter lettertype versie a, groter lettertype versie b
Woord voor woord benoeming vormen
Indeling eerste verzen

Commentaar

Enkele Bijbelgedeelten met commentaar van Rasjie

De tekst van de Bijbel, voorgelezen:

overzicht