ENKELE VERTALINGEN VAN HET BOEK RUTH UIT NEDERLAND

Statenvertaling

Vertaling S.I.Mulder

Vertaling rabbijn Vredenburg (Hebreeuwse tekst, vertaling en summier commentaar)

Willibrord-vertaling

Vertaling Oussoren (Naardense vertaling)

Nieuwe Bijbelvertaling

Fryske Bibel

Fryske Bibel, ed. Wumkes

Grunneger Biebel

terug