Publications K. Jongeling

Monographs

 1. Besturen van Joodse Gemeenten en Verenigingen in de Provincie Groningen ca. 1800-1940, ongepubliceerd, ter inzage Rijksarchief Groningen, Gemeentearchief Amsterdam, Groningen 1976, 108 pp.
 2. Joodse Begraafplaatsen in Groningen en Oost-Friesland i, Groningen 1977, 200 pp.
 3. Names in Neo-Punic Inscriptions, dissertation, Groningen 1984, xxxii + 285 pp.
 4. Alle teksten en vertalingen in: Röskamp, Johannes, Die Friedhöfe der jüdischen Gemeinde in Leer - Schleusenweg und Leer - Am Mörken, Leer 1984, 318 pp.
 5. North-African Names from Latin Inscriptions, Leiden 1994, xxxviii + 216 pp.
 6. (in samenwerking met prof. dr J. Hoftijzer) Dictionary of the North-West Semitic Inscriptions, by J. Hoftijzer & K. Jongeling, with appendices by R. C. Steiner, A . Mosak Moshavi and B. Porten, ii vols., Leiden 1995, lxxi + 1266 pp.
 7. Comparing Welsh and Hebrew, Leiden 2000, vii + 175 pp.
 8. (in collaboration with G.J. Jongeling-Vos & H. Neudecker) Wat is dat voor een Grafsteen ? De Joodse Begraafplaats van Turnov, door K. Jongeling, G.J. Jongeling-Vos, m.m.v. H. Neudecker, Reeuwijk 2000, 36 pp. (ook verschenen in het Tsjechisch)
 9. (in collaboration with R.M. Kerr) Late punic epigraphy, an introduction to the study of Neo-Punic and Latino-Punic inscriptions, ed. by K. Jongeling and R.M. Kerr, Tübingen 2005, 120 pp.
 10. Handbook of Neo-Punic Inscriptions, Tübingen 2008, xxiii + 435 pp.
 11. (in samenwerking met H. Bosman) סֵפֶר הַיָּשָׁר, עֲקֵדַת יִצְחָק Het boek van de oprechte, Het binden van Jitschak, Hebreeuws en Nederlands tekstbezorging en vertaling Hans Bosman en Karel Jongeling, s.l. 2012 (= Vereniging tot bevordering van kennis van Hebreeuws, Sifroet aflevering 7)
 12. בק"ק דער גויא   In de Heilige Gemeente Der Gouwe, Joden in Gouda in de Achttiende Eeuw, Gouda 2016, iv + 735 pp.
 13. יונה עם פירוש רש"י, פרקי דרבי אליעזר, מדרש יונה וילקוט שמעוני / Jona met de verklaring van Rasji, Pirke de Rabbi Eliëzer, Midrasj Jona en Jalkoet Sjimoni, Amsterdam 2020, 59 pp.
 14. Woordenlijst Hebreeuws – Nederlands voor de Siddoer, Amsterdam 5781 2020, iii + 144 pp. verkrijgbaar bij de auteur, kosten € 18 (tot 18 december € 15), afgezien van verzendkosten

Articles

 1. "Materials furnished by Arab geographers for the history of some Berber tribes in the 'Provincia Barca' ", Proceedings of the 1st Congress on Mediterranean Studies of Arabo-Berber Influence Malta 1972, Algiers, 1973, pp. 209-212.
 2. "Het Gerundium in het Germaans", Driemaandelijkse Bladen xxvi, 1974, pp. 19-30.
 3. "Zijn Nederlandse dialecten wat ?", Driemaandelijkse Bladen xxvii, 1975, pp. 183-191.
 4. "Noordoostmiddelnederlands of noordwestmiddelnederduits", Driemaandelijkse Bladen xxx, 1978, pp. 107-110.
 5. "Joodse Familienamen in Groningen", Gruoninga, 1979, 5 pp.
 6. Joden in Noord-Oost Groningen, Groningen, 1980, pp. 239-300, 395-431, 487-496, 541-549 [texts and translations of Hebrew tomb inscriptions].
 7. "Het partikel 'wajhi' in het Hebreeuws", Handelingen van het zesendertigste Nederlands Filologen Congres 1980, Amsterdam, 1981, pp. 259-263.
 8. "Neo-Punisch Latijnse inscripties uit Lepcis Magna (Libye)", in: K.R. Veenhof (ed.), Schrijvend verleden, documenten uit het oude Nabije Oosten vertaald en toegelicht, Leiden/Zutphen, 1983, pp. 411-417.
 9. "Petrus Werner Neuman, 18e eeuws hebraist", Studia Rosenthaliana xvii, 1983, pp. 32-40.
 10. "Vertrouwen van de Joodse bevolking in de plaatselijke rechterlijke macht in Oostelijk-Groningen in de tweede helft van de xviiie eeuw", Studia Rosenthaliana xix, 1985, pp. 234-242.
 11. Review article on: M.-J. Fuentes Estanol, Vocabulario Fenicio, Bibliotheca Orientalis xlii, 1985, pp. 359-367.
 12. "K and variants in Punic", in: H.L.J. Vanstiphout, K. Jongeling e.a. (eds), Scripta Signa Vocis, studies presented to J.H. Hospers, Groningen, 1986, pp. 101-109.
 13. "Remarks on some Punic texts", Vicino Oriente, vi, 1986, pp. 249-254.
 14. "Vowel assimilation in Punic", Jaarbericht Ex Oriente Lux xxix, 1985-1986 [1987], pp. 124-132.
 15. "The name element BRK in Latin epigraphical sources", Vicino Oriente vii, 1988, pp. 223-241.
 16. "The Aramaic inscriptions", in M. N. van Loon (ed.), Hammam et-Turkman i, Report on the University of Amsterdam's 1981-1984 Excavations in Syria, vol. ii, Istanbul 1988, p. 670.
 17. In samenwerking met A. van der Heide, Hebrew at Leiden University, "Between Old Testament and Judaism , in: W. Otterspeer (ed.), Leiden Oriental Connections 1850 - 1940, Leiden, 1989, pp. 27-42.
 18. "A remark on a votive text from Constantine, KAI 162", Studi epigrafici e linguistici vi, 1989, pp. 127-134.
 19. "Joab and the Tekoite woman", Jaarbericht Ex Oriente Lux xxx, 1987-1988 [1989], pp. 116-122.
 20. "De verloren wetenschap van Phoeniciërs en Carthagers", Phoenix xxxv, 1989, pp. 57-65.
 21. "Survival of Punic", in: Studia Phoenicia x, Proceedings of the Conference held in Antwerp 1988, Orientalia Lovaniensia Analecta xxxiii, pp. 365-373.
 22. "On the reconstruction of the phoneme inventory of Later Punic", Orientalia Lovaniensia Periodica xxi, 1990, pp. 141-168.
 23. "On the VSO Character of Classical Hebrew", in: K.Jongeling, H.L.Murre-van den Berg & L. Van Rompay, Studies in Hebrew and Aramaic Syntax presented to J. Hoftijzer, Leiden, 1991, pp. 103-111.
 24. C. Frankenhuis-van Scheijen & E.E. Können, De vier Joodse begraafplaatsen te Zaltbommel, Zaltbommel 1994, pp. 21-22, 35-47 [Hebrew texts (with translations) of Jewish tomb inscriptions].
 25. "A remark on yittamek in Proverbs 5:22", DS-NELL i, 1995, p. 20.
 26. "Afro-Asiatic and Insular Celtic", DS-NELL i, 1995, pp. 135-165.
 27. "Latin and Punic in contact", DS-NELL i, 1995, pp. 167-170.
 28. "I wrote forty-three characters", DS-NELL ii, 1996, pp. 69-80.
 29. "Reading Ruth (i)", DS-NELL ii, 1996, pp. 129-143.
 30. "A few remarks on some Neo-Punic texts", DS-NELL ii, 1996, pp. 157-167.
 31. (in collaboration with H. Neudecker) "The scripts of the Middle-East", DS-NELL ii, 1996, p. 232.
 32. "The nominal clause in Hebrew and Welsh, some remarks", ZCP xlviii, 1996, pp. 259-286.
 33. "The Hebrew particle אך", DS-NELL iii, 1997, pp. 75-108.
 34. "The Neo-Punic text from Ain Zakkar", DS-NELL iii, 1997, pp. 39-44.
 35. "A Substratum as a Cultured Weapon", in : H.L.J. Vanstiphout e.a., All those Nations ..., Cultural Encounters within and with the Near East, studies presented to Han Drijvers, Groningen 1999, pp. 71-93.
 36. "The concluding formulae in Punic Votive Inscriptions", DS-NELL iv, 1999, pp. 39-79.
 37. "A note on the inscription H. Maktar N 39", DS-NELL iv, 1999, pp. 81-85.
 38. "De oorkonde van 30 december 1248", Reeuwijkse Reeks : bijdragen tot de geschiedenis van het Reeuwijkse land en zijn bewoners xiii, 1999, pp. 7-8.
 39. "Inleiding", in: K. Jongeling & M. van Rootseler (eds), De Mabinogion, Oude Keltische Verhalen uit Wales, Utrecht 2001, pp. 7-35.
 40. in collaboration with R. Kerr: "A Personal Phoenico-Punic Dictionary", Orientalia lxxi, 2002, pp. 173-181 (review article of Charles R. Krahmalkov, Phoenician-Punic Dictionary, Studia Phoenicia xv (= Orientalia Lovaniensia Analecta 90), Leuven 2000).
 41. "Some Neo-Punic Coin Legends", DS-NELL iv, 2001, pp. 189-191.
 42. "Use of vowel letters in Neo-Punic texts from Guelma", DS-NELL v, 2003, pp. 117-136.
 43. "Deos Deasque", in M.F.J. Baasten & W. Th. van Peursen, Hamlet on a Hill, Studies presented to professor Muraoka, Leuven - Paris - Dudley, 2003, pp. 309-312
 44. "A remark on late Punic syntax", DS-NELL vi, 2005, pp. 41-46.
 45. " 'And it came to pass' again", in: L. Kogan e.a. (eds.), Memoriae Igor M. Diakonoff, Winona Lake 2005, pp. 291-329.
 46. " 'En het geschiedde' ", in: Alef Beet xvi, 2006, pp. 3-13.
 47. De Joodse inwoners van de stad Groningen en omstreken, 1549-1945, iia 1870-1945 Groningen, 2006, pp. 207-372 [texts and translations of Hebrew tomb inscriptions].
 48. "Het lied van Deborah, i (verzen 2-11)", in: Alef Beet xviii, 2008, pp. 3-13.
 49. "Het lied van Deborah, ii (verzen 12-22)", in: Alef Beet xix, 2009, pp. 37-46.
 50. "Het lied van Deborah, iii (verzen 23-31)", in: Alef Beet xx, 2010, pp. 11-18.
 51. De Joodse gemeenschap in Winschoten en omgeving, 1683-1964, Groningen, 2010, pp. 397-559 [texts and translations of Hebrew tomb inscriptions].
 52. Jasper Griffith and his name in Hebrew characters
 53. A Note on a Fiery Pharaoh
 54. The Nominal Clause reconsidered

Other publications

 1. H.L.J. Vanstiphout, K. Jongeling, F. Leemhuis & G.J. Reinink (eds.), Scripta Signa Vocis, studies presented to J.H. Hospers, Groningen 1986, 331 pp.
 2. K.Jongeling, H.L.Murre-van den Berg & L.Van Rompay (eds.), Studies in Hebrew and Aramaic Syntax presented to J. Hoftijzer, Leiden 1991.
 3. K. Jongeling (editor), J. Schut (photographs), Boeren rondom de Wiericke, Agrarische bebouwing in de voormalige gemeente Driebruggen, Stichts-Hollandse Bijdragen 24, Woerden 1993, 334 pp.
 4. Redaction: Dutch Studies by NELL (Foundation for Near Eastern Languages and Literatures) 1995-2009 (6 vols. published).
 5. K. Jongeling & M. van Rootseler (eds), De Mabinogion, Oude Keltische Verhalen uit Wales, Utrecht 2001, 278 pp.

Publicaties on the Internet

Popular

 1. Jongeling, K., Lievaart, G. (e.a.), Overzicht van bronnen betreffende de Joden in de Provincie Groningen, Groningen 1976.
 2. "Welsh and Hebrew" , Carn 58, 1987, pp. 23-24.
 3. "Antiquariaten in Wales", Mededelingen van de stichting A.G. van Hamel 4, 1994, pp. 69-73.
 4. "Nieuwe boeken over het Welsh", Mededelingen van de stichting A.G. van Hamel 4, 1994, pp. 73-75.
 5. "Welsh en Hebreeuws", Kelten, mededelingen van de stichting A.G. van Hamel 1, 1999, pp. 10-12.
 6. "Boeken uit Wales i, Welsh leren", Kelten, mededelingen van de stichting A.G. van Hamel 1, 1999, pp. 15-16.
 7. "Boeken uit Wales ii, Geschiedenis", Kelten, mededelingen van de stichting A.G. van Hamel 2, 1999, pp. 15-16.
 8. "Boeken uit Wales iii, Welshe woordenboeken voor beginners", Kelten, mededelingen van de stichting A.G. van Hamel 3, 1999, pp. 13-14.
 9. "Boeken uit Wales iv, Kinderboeken", Kelten, mededelingen van de stichting A.G. van Hamel 4, 1999, p. 18.
 10. "Boeken uit Wales v, Biografieën", Kelten, mededelingen van de stichting A.G. van Hamel 6, 2000, p. 13.
 11. "Boeken uit Wales vi, Arthur", Kelten, mededelingen van de stichting A.G. van Hamel 10, 2001.