Digitalizing the Welsh Bible: the 1588 edition of William Morgan and the traditional 1620 version, apart from the Apocrypha, according to the edition Rhydychen 1900

Yr Hen Destament
1588 (1-10) Genesis 1900 (1-10)
Exodus
Lefiticus
Numeri
Deuteronium
1588 (1-6) Josua 1900 (1-6)
Barnwyr
1588 Ruth 1900
Samuel i
Samuel ii
Brenhinoedd i
Brenhinoedd ii
Cronicl i
Cronicl ii
Esra
Nehemeia
Esther
Job
Salmau
Diarhebion
Pregethwr
Caniad Solomon
Eseia
Jeremeia
1588 Galarnad Jeremeia 1900
Eseciel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
1588 Abdias/Obadiah 1900
1588 Jonas/Jonah 1900
Micha
1588 Nahum 1900
Habacuc
Seffaneia
1588 Haggai 1900
1588 Zechariah 1900
1588 Malachi 1900

Yr Apocryffa
Llyfr Cyntaf Esdras
Ail Lyfr Esdras
Tobit
Judit
Rhan Arall o Lyfr Esther
Doethineb Salomon
1588 (1-5) Ecclesiasticus
1588 Baruch ac Epistol Jeremi
1588 Cân y Tri Llanc
1588 Susanna
1588 Bel ar Ddraig
1588 Gweddi Manasses
Maccabeaid i
Maccabeaid ii
Y Testament Newydd
Sant Mathew
Sant Marc 1900 (1-5)
Sant Luc
Sant Ioan
Actau
Rhufeiniaid
Corinthiaid i
1588 Corinthiaid ii 1900
Galatiaid
Effesiaid
Philipiaid
Colosiaid
Thesaloniaid i
Thesaloniaid ii
Timotheus i
Timotheus ii
1588 Titus 1900
1588 Philemon 1900
Hebreaid
Epistol Iago
Epistol Pedr i
Epistol Pedr ii
Epistol Ioan i
Epistol Ioan ii
Epistol Ioan iii
Jwdas
Datguddiad
 

home