GENERAL INFORMATION Last modified:


Beth Sy'n digwydd yn Llundain?
Bwletin Cenhadol Eglwysi Cymru
Y Bywgraffiadur Ar-lein (YBA) / Welsh Biography Online (WBO)
Diana's Page  (Links to Welsh sites)
The Land of my Fathers    (More than 1200 links to Welsh sites)
Starttips, links to Wales
Wikipedia on Wales
Wicipedia yn Gymraeg
YAHOO Wales


For books from Wales, start from:

Eich allwedd i lyfrau Cymru - www.gwales.com - Your key to the books of Wales