Instellen van de juiste tekenset.


Wanneer de volgende tekens, ŵ - ŷ, niet herkenbaar zijn als w, resp. y, met ^, dan is het noodzakelijk als character-set Unicode (UTF 8) in te stellen, en gebruik te maken van de Unicode-versie van het Times-font (true type), zoals dat geleverd wordt door Microsoft. Indien men dit font niet bezit is het zonder kosten te downloaden van de betreffende Microsoft site.
Om de gebruikte tekens in hun correcte vorm te zien in Netscape 4.7 dient men onder het hoofd View/CharacterSet Unicode(UT-8) aan te vinken. Bij gebruikmaking van de character set Western leveren ŵ - ŷ slechts een ? op. In versie 6 (en hoger) van Netscape gaat het meest, wanneer het font geïnstalleerd is, zonder verdere inspanning goed; zo niet dan dient ook hier de character-set UT-8 aangevinkt te worden. Ook met Internet Explorer gaat het normaal gesproken automatisch goed. In alle gevallen is er getest in de omgeving Windows 98, met Netscape 4.7, 7.02 en IE 6.0. In de latere Windows omgevingen (Windows XP, Vista) gaat de fontkeuze vrijwel altijd zonder problemen, zowel in de browsers van de Mozilla familie (Netscape, Firefox, Seamonkey) als in Internet Explorer en Opera. Problemen zijn er wel met Safari .

Om een iets beter overzicht te krijgen van de bedoeling van vewijzingen naar andere pagina's worden, wanneer de cursor op een link geplaatst wordt, regelmatig mededelingen zichtbaar in de statusbalk aan de onderzijde van het venster. In Firefox werkt dit echter alleen wanneer het systeem door de gebruiker daartoe is gemachtigd. Het eenvoudigst kan dit op de volgende wijze: open de pagina about:config in de browser en zoek het element dom.disable_window_status_change op; verander de instelling hiervan in: false. Wanneer u de cursor boven deze proeflink plaatst dient u de mededeling "DE STATUSBALK FUNCTIONEERT" te zien te krijgen.