Enkele bijvoeglijke naamwoorden met een meervoudsvorm

Bijvoegl. naamw.
Voorbeeld
enkelv.
meerv.
enkelvoud
meervoud
arall ereill dyn arall een andere man dynion eraill andere mannen
bychan bychain bachgen bychan een kleine jongen bechgyn bychain kleine jongens
marw meirw, meirwon aderyn marw een dode vogel adar meirw dode vogels
mawr mawrion llyfr mawr een groot boek llyfrau mawrion grote boeken

Andere minder gebruikelijke bijvoeglijke naamwoorden met een meervoudsvorm

Bijvoeglijk naamwoord
Vertaling
enkelvoud
meervoud
buan buain snel
cyfan cyfain compleet, heel
ifanc, ieuanc ifainc, ieuainc jong
llydan llydain breed, wijd
truan truain ongelukkig
byddar byddair doof
balch beilch, beilchion trots
garw geirw, geirwon ruw
hardd heirdd, heirddion mooi
ysgafn ysgeifn licht
cadarn cedyrn stevig
caled celyd, caledion hard
cyfoethog cyfoethogion rijk
caeth caethion gebonden
blin blinion moe
blith blithion melk-
hir hirion lang
llwyd llwydion grijs
cul culion nauw
dewr dewrion dapper
doeth doethion wijs
mud mudion stom
sur surion zuur
tew tewion vet
du duon zwart
tenau teneuon dun
budr budron vuil
Bijvoeglijk naamwoord
Vertaling
enkelvoud
meervoud
gloyw gloywon stralend
hoyw hoywon levendig
tryloyw tryloywon doorzichtig
croyw croywon helder
gwelw gwelwon bleek
cam ceimion gebogen
dall deillion blind
gwag gweigion leeg
gwan gweinion, gweiniaid zwak
hallt heilltion zouten
main meinion slank
cain ceinion elegant
crwn crynion rond
dwfn dyfnion diep
llwm llymion arm
trwm trymion zwaar
pwdr pydron verrot
tlawd tlodion arm
brau breuon 'brittle'
gwyn gwynion wit
gwyllt gwylltion wild
gwyrdd gwyrddion groen
hyll hyllion lelijk
melyn melynion geel
byr byrion kort
llyfn llyfnion glad