Overzicht van de zachte mutatie bij vrouwelijke naamwoorden

Begin-
klank
Zachte
mutatie
Voorbeeld
p b mannelijk: pen hoofd, y pen
vrouwelijk: pel bal, y bel
t d mannelijk: tad vader, y tad
vrouwelijk: ton golf, y don
c g mannelijk: capel kapel, y capel
vrouwelijk: cath kat, y gath
b f mannelijk: beic fiets, y beic
vrouwelijk: baner vlag, y faner
d dd mannelijk: drws deur, y drws
vrouwelijk: dafad schaap, y ddafad
g - mannelijk: gair woord, y gair
vrouwelijk: gorsaf station, yr orsaf
m f mannelijk: mab zoon, y mab
vrouwelijk: merch dochter, meisje, y ferch