OVERZICHT TABELLEN

UITSPRAAK

Uitspraak vocalen
Uitspraak consonanten


NOMINA PLURALIS

pluralis substantiva uitgangen
pluralis substantiva klinkerverandering
pluralis substantiva uitgangen + klankverandering

ADJECTIVA

vrouwelijke vormen adjectiva
pluralis adjectiva


MUTATIES

overzicht mutaties
soft mutation bij vrouwelijke substantiva
soft mutation vrouwelijke adjectiva
syntaxis van de mutaties
ONREGELMATIGE
WERKWOORDEN
samen-
stellingen
met bod
andere verba
bod
bod 3 sg.
adnabod
cyfarfod
darfod
gwybod
cael
dichon
dyfod
dylwn
gadael
gweddu
gwneud
hwde
meddaf
moes
mynd
tycio
  klik hier voor een overzicht van verbogen
REGELMATIGE
WERKWOORDEN

(NB de traditionele verbuiging van het
geschreven Welsh, geen Cymraeg Byw)
GECONTRAHEERDE
WERKWOORDEN
  rhoi
troi
VERBOGEN
PREPOSITIES
verbogen preposities


VERBINDINGEN
VAN PA
verbindingen van het vraagwoord pa


herkomst van een aantal gebruikte voorbeelden
Engelse versie van de Welshe werkwoordsverbuigingen