HANES LLÊN CYMRU

Om een indruk te geven van de veelzijdigheid van de literatuur in Wales ook na 1500 geven we hier een aantal korte biografieën van auteurs die van belang zijn geweest in de ontwikkeling van de literatuur, en een korte tekst afkomstig van ieder van deze auteurs. Hoewel, vooral vanwege de toegankelijkheid voor de beginner, vooral het proza behandeld wordt hebben we ook enkele gedichten opgenomen.
Men lette er vooral op dat al deze teksten in de eerste plaats bedoeld zijn als oefenmateriaal voor de student. De biografische teksten zijn van geheel verschillende herkomst, stijl en kwaliteit, en in geen geval bedoeld als een soort standaard voor de beschouwing van de geschiedenis van de literatuur van Wales. Het is de bedoeling dat de student uitgaande van deze teksten zelf de oorspronkelijke edities van de literatoren gaat raadplegen, evenals de werken van de moderne (en oudere) literatuurhistorici, en zo zijn kennis verdiept. De literatuuroverzichten over de verschillende auteurs maken daarom dan ook geen aanspraak op volledigheid en reflecteren vaak de toevallige kennis van de anthologist. Bij de overzichten van de werken van de verschillende auteurs is er meer moeite gedaan enigermate volledig te zijn.
Om de genoemde auteurs in een kader te plaatsen, geven we een zeer kort overzicht van de literatuurgeschiedenis van het Welsh in de periode 1550 tot 1950. Het is alleen bedoeld als kapstok voor de leesoefeningen in de afdeling "literatuurgeschiedenis". Deze teksten niet voorzien zijn van woordenlijsten (op een enkele uitzondering na), soms wel van enig commentaar. De student wordt geacht gebruik te maken van een normaal vertaalwoordenboek als het Geiriadur Mawr.

overzicht auteurs         overzicht pseudoniemen         overzicht literatuurgeschiedenis
overzicht leesmateriaal    naar de startpagina