OVERZICHT VAN DE LESSEN


terug


Er wordt regelmatig verwezen naar de inleiding in de syntaxis op het internet
Les
Onderwerp Huiswerk
1 a Het alefbet (html, pdf), en problemen met het lezen van het Bijbels Hebreeuws.
Leer het alefbet
b Algemene inleiding Hebreeuwse taal en schrift.
2 a Verschil tussen de zinsbouw van het Hebreeuws en het Nederlands. Lees cursus syntaxis hoofdstuk 1 (html, pdf).
Leer de klinkertekens.
b Verschil in uitdrukkingsmogelijkheden tussen Hebreeuws en Nederlands.
c Vervolg schriftleer (html, pdf).
3 a Opbouw van de lettergrepen (html, pdf). Herhaal alefbet en de klinkertekens.
Lees cursus syntaxis hoofdstuk 2 (html, pdf).
b Uitleg verschil in lezing bij qamets en sjwa.
4 a Vormen van de naamwoorden (html, pdf). Herhaal alefbet en de klinkertekens.
Lees cursus syntaxis hoofdstuk 12 (html, pdf).
b Uitleg gebruik voornaamwoorden.
c Kennismaking met het werkwoordssysteem.
5 a Vervoeging voltooide vorm van het werkwoord (html, pdf). Herhaal, voor zover nodig, opnieuw het alefbet en de klinkertekens.
Lees cursus syntaxis hoofdstuk 4 (html, pdf), het onderdeel: Functie van het perfectum.
b Uitleg gebruik voltooide vorm.
c Kennismaking met het deelwoord.
6 a Vervoeging onvoltooide vorm van het werkwoord (html, pdf). Herhaal de verbuiging van de voltooide tijd.
Lees cursus syntaxis hoofdstuk 4 (html, pdf), het onderdeel: Functie van het imperfectum.
b Uitleg gebruik onvoltooide vorm.
c De werkwoordloze zin.
7 a Verbuiging voltooide vorm van het werkwoord קום (html, pdf). Herhaal de verbuiging van de voltooide tijd.
Lees opnieuw cursus syntaxis hoofdstuk 4 (html, pdf), het onderdeel: Functie van het Perfectum.
b Nadere uitleg gebruik voltooide vorm
c De werkwoordelijke zin.
8 a Verbuiging voltooide vorm van het werkwoord גלה (html, pdf). Herhaal de verbuiging van de voltooide tijd.
Bestudeer cursus syntaxis hoofdstuk 11 (html, pdf), over het gebruik van de zelfstandige persoonlijke voornaamwoorden.
b Enkele opmerkingen over verschillende soorten en het gebruik van de voornaamwoorden
c De werkwoordelijke zin.
9 a Verbuiging onvoltooide vorm van het werkwoord גלה (html, pdf). Lees cursus syntaxis hoofdstuk 12 (html, pdf), over de opbouw van naamwoordelijke elementen.
b Verbinding van Naamwoordelijke elementen.
10 a Verbuiging onvoltooide vorm van het werkwoord קום (html, pdf). Lees cursus syntaxis hoofdstuk 13 (html, pdf), over het gebruik van naamwoordelijke elementen.
b Gebruik van Naamwoordelijke elementen.
11 a De deelwoorden en de infinitieven van sterke en zwakke werkwoorden (html, pdf). Bestudeer het gehele hoofdstuk over de functie van de werkwoords"tijden" cursus syntaxis hoofdstuk 4 (html 4, pdf 4).
b Let speciaal op de narratief, de verhalende vorm.
12 a De persoonlijke voornaamwoorden als achtervoegsel (html, pdf). Lees nogmaals de delen over het persoonlijk voornaamwoord in cursus syntaxis hoofdstuk 11, 12, 13 (html 11, pdf 11, html 12, pdf 12, html 13, pdf 13).
b Gebruik van Naamwoordelijke elementen.
13 a Het onregelmatige werkwoord "zijn" (html, pdf). Lees de tekst over het werkwoord "zijn" in cursus syntaxis hoofdstuk 6 (html 6, pdf 6).
b Gebruik van het werkwoord "zijn".
14 a De keelklanken (html), pdf). Herhaal de eerdere lessen en bestudeer opnieuw Ruth 1: 1-6, en de vervoeging van het regelmatige werkwoord. Ter overdenking: het alfabet zoals onderwezen in de Talmud.
b Vervoeging en verbuiging van werkwoorden en naamwoorden met keelklanken.